Ports, Past and Present

A project led by University College Cork in partnership with Aberystwyth University, the University of Wales Trinity St David and Wexford County Council examining the cultural heritage of the ports in the Irish sea basin. Funded by the European Regional Development Fund through the Ireland Wales Cooperation programme. | Mae prosiect dan arweiniad Coleg Prifysgol Corc, mewn cydweithrediad â Phrifysgol Aberystwyth, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant a chyngor sir Loch Garman (Wexford) yn mynd archwilio treftadaeth ddiwylliannol y porthladdoedd ar y naill ochr i’r môr. Noddir gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop trwy Raglen Iwerddon Cymru.

Read more About Us

Project News