Calafoirt, Inné agus Inniu

Fáilte chuig Calafoirt, Inné agus Inniu. Cuideoidh an suíomh seo leat breathnú ar chultúr, oidhreacht agus cruthaitheacht shaibhir na gcúig chalafort ar fud Mhuir Éireann:

Calafort Bhaile Átha Cliath
Abergwaun
Caergybi
Doc Penfro
Cuan Ros Láir

Cad a gheobhaidh tú?

Anseo, tiocfaidh tú ar scannáin, scéalta, saothair ealaíne agus podchraoltaí a chuireann beocht sna cúig bhaile calafoirt seo ar áiteanna iad le dul ag spaisteoireacht agus do scíth a ligean iontu.

Aimsigh

Calafoirt, Inné agus Inniu

INIÚCHADH TRÍ LEAS

CALAFOIRT

SCÉALTA

Films

SCANNÁIN

PODCHRAOLTAÍ

CONAS DON TURASÓIREACHT

CONAS DO MHÚINTEOIRÍ

CALAFOIRT CRUTHAITHEACH

Aip Port Places a íoslódáil

Bain úsáid as an Aip Port Places chun tú a spreagadh ar do thuras ar muir idir Éire agus an Bhreatain Bheag. Is féidir leat an Aip Port Places a íoslódáil, roimh ré nó nuair a thugann tú cuairt ar na calafoirt.

Foghlaim níos mó

Beidh Port Places ina threoraí agat chun na scéalta is fearr a fháil faoi na cinn scríbe áille seo cois cósta.

Tugaimid cuireadh do ghnólachtaí turasóireachta agus d’oideachasóirí an suíomh seo a úsáid — lena n-áirítear ár scéalta, scannáin, saothair chruthaitheacha agus podchraoltaí — ar a mbealach féin chun ábhar margaíochta agus pleananna ceachta agus turais nua a fhorbairt. Tá ábhair ‘conas’ cruthaithe againn do ghnólachtaí turasóireachta agus do mhúinteoirí chun sibh a spreagadh chun Calafoirt, Inné agus Inniu a úsáid. Tá an tionscadal tar éis a shaothar ar fad a chartlannú freisin in áit shábháilte, ina mbeidh sé ar fáil ar feadh blianta fada le teacht.

Oibríocht 4 bliana ba ea Calafoirt, Inné agus Inniu a mhaoinigh Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa trí Chlár Comhoibrithe na hÉireann na Breataine Bige. Comhthionscadal a bhí ann idir Coláiste na hOllscoile, Corcaigh, Prifysgol Aberystwyth, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant agus Comhairle Contae Loch Garman. Is féidir leat níos mó a léamh faoin tionscadal anseo.