Gerald of Wales looks West | Gerallt Gymro yn troi ei olygon i'r Gorllewin

Gerald of Wales (c.1146–1223) grew up in Pembrokeshire looking westward across the Irish Sea to Ireland, connected across the water by ties of family, scholarship and imagination. | Magwyd Gerallt Gymro (tua 1146–1223) yn Sir Benfro, gan edrych allan i'r gorllewin ar draws Môr Iwerddon i Iwerddon, lle y gwelwyd cysylltiadau teuluol, ysgolheictod a dychymyg yn croesi'r dŵr.

Images

Audio

Gerald of Wales grows up at Manorbier
Daryl Hendley Rooney talks about Gerald's upbringing in a Norman Stronghold on the Pembrokeshire Coast, his mixed Norman-Welsh heritage, and his vision of his future. ~ Source: Recorded by James L. Smith of the Ports, Past and Present Project ~...
View File Record
Gerald of Wales on the Irish
Daryl Hendley Rooney talks about Gerald's depiction of the Irish across the sea in the Topographia Hibernica. ~ Source: Recorded by James L. Smith of the Ports, Past and Present Project ~ Creator: Daryl Hendley Rooney and James L. Smith ~ Date:...
View File Record
Twelfth-Century Family Ties
Daryl Hendley Rooney uses the example of Gerald of Wales and his grandmother Nest to explore the close and shifting ties of aristocratic Welsh, Norman and Irish families across the Irish Sea. ~ Source: Recorded by James L. Smith of the Ports, Past...
View File Record

Medievalist Daryl Hendley Rooney from Trinity College Dublin talks about the famous churchman, scholar and historian Gerald of Wales (c.1146–1223) and his upbringing at Manorbier Castle in Pembrokeshire. He discusses Gerald's mixed Norman and Welsh heritage and the complexities of his famous depiction of the Irish in the Topographia Hibernica

Finally, he explores Gerald's family ties in Wales and Ireland during the twelfth century, highlighting the political allyships that existed between nobles in Ireland and Wales.

Mae Daryl Hendley Rooney, Canoloeswr o Goleg y Drindod Dulyn, yn sôn am yr eglwyswr, yr ysgolhaig a'r croniclwr enwog, Gerallt Gymro (tua 1146–1223) a'i fagwraeth yng Nghastell Maenorbŷr yn Sir Benfro.  Mae'n trafod treftadaeth Normanaidd a Chymreig cymysg Gerallt, ynghyd â chymhlethdodau ei bortread enwog o'r Gwyddelod yn Topographia Hibernica.

Yn olaf, mae'n archwilio cysylltiadau teuluol Gerallt yng Nghymru ac Iwerddon yn ystod y ddeuddegfed ganrif, gan amlygu'r cynghreiriau gwleidyddol a oedd yn bodoli rhwng boneddigion yn Iwerddon a Chymru.

Map