Fishguard and Goodwick Through Time | Abergwaun ac Wdig dros y Blynyddoedd

A selection of photos of Fishguard and Goodwick through time from the Fishguard and Goodwick Local History group. | Detholiad o luniau o Abergwaun ac Wdig dros gyfnod o amser gan grŵp Hanes Lleol Abergwaun ac Wdig.

Images

With images and articles ranging from shipping, built heritage and everyday life to suffragettes and twentieth-century film history, the Fishguard and Goodwick Local History website has it all.

Here, we provide a snapshot of the much deeper dive into the nineteenth and twentieth-century history of Fishguard and Goodwick that can be found in this illuminating and beautiful online collection. Each photo has a fascinating microstory of its own that provides an insight into the rich history of this area.

In the making for over ten years, the collection has been painstakingly and lovingly curated by Janet Thomas, Hilary Roscoe, Hedydd Hughes, Mary Robinson and the late Val Hennessy.

Gyda delweddau ac erthyglau sy'n amrywio o forgludiant, treftadaeth adeiledig a bywyd bob dydd i'r swffragetiaid a hanes ffilm yr ugeinfed ganrif, mae gwefan Hanes Lleol Abergwaun ac Wdig yn cynnig blas ar bopeth.

Yma, rydym yn cynnig cipolwg o'r cofnod llawer manylach o hanes Abergwaun ac Wdig yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg a'r ugeinfed ganrif y mae modd ei weld yn y casgliad ar-lein prydferth a dadlennol hwn.  Mae gan bob llun ei fân stori diddorol iawn ei hun sy'n cynnig dirnadaeth o hanes cyfoethog yr ardal hon.

Mae'r casgliad wedi cael ei guradu mewn ffordd ofalus a chariadlon gan Janet Thomas, Hilary Roscoe, Hedydd Hughes, Mary Robinson a'r diweddar Val Hennessy dros gyfnod o dros ddegawd.

Map