Coastal Fishguard and Goodwick | Ardal arfordirol Abergwaun ac Wdig

An experience for the Port Places App

Follow the Pembrokeshire Coastal Path and experience stories and accounts of the rich history stretching along the coast in both directions from the Twin Towns of Fishguard and Goodwick. Created from material in the Ports, Past and Present collection with contributions from Natasha de Chroustchoff and Jeremy Martineau. | Dilynwch Lwybr Arfordir Sir Benfro gan glywed straeon am yr hanes cyfoethog ar hyd yr arfordir i'r ddau gyfeiriad o Drefi Abergwaun ac Wdig. Lluniwyd o'r deunydd yng nghasgliad Porthladdoedd, Ddoe a Heddiw, ynghyd â chyfraniadau gan Natasha de Chroustchoff a Jeremy Martineau.

Images

Download the Port Places App to see this Experience and more!

When you have the app installed on your smart phone or tablet, you can also find this experience on the menu under 'Find More'. The Experience is available in English and Welsh.

If you want to use your mobile data, press 'Play Experience'. If you want to download the experience and access content from your phone more quickly, press 'Download'.

Read the Privacy Policy.

Report an error in an experience.


Lawrlwythwch Ap Port Places i weld y Profiad hwn a mwy!

Ar ôl gosod yr ap ar eich ffôn clyfar neu'ch llechen, gallwch weld y profiad hwn yn y ddewislen dan 'Darganfod Mwy'.  Mae'r Profiad ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg.

Os hoffech ddefnyddio eich data symudol, pwyswch 'Chwarae'r Profiad'.  Os hoffech lawrlwytho'r profiad a throi at y cynnwys o'ch ffôn yn gyflymach, pwyswch 'Lawrlwytho'.

Darllen y Polisi Preifatrwydd.

Adrodd am gamgymeriad mewn profiad.

Map