The Watch | Y Watsh

Mail and people were not the only travellers on the train arriving at Holyhead from London. Time itself travelled, too! | Nid post a phobl oedd yr unig deithwyr ar y trên a gyrhaeddodd Caergybi o Lundain. Roedd amser wedi teithio hefyd!

Images

Audio

The Watch
Gareth Huws shares the fascinating story of a travelling watch. ~ Creator: Gareth Huws ~ Date: 2021
View File Record

Gareth Huws sat down with Ports, Past and Present and shared the story of a fascinating daily ritual that carried on for nearly a century: the conveyance of a single watch travelling back and forth between Dublin and London via Holyhead.

Bu Gareth Huws yn sôn wrth Borthladdoedd, Ddoe a Heddiw, am hanes defod ddyddiol ryfeddol a oedd wedi parhau am bron i ganrif:  cludo un watsh yn ôl ac ymlaen rhwng Dulyn a Llundain trwy Gaergybi.

Map