A Right Mess | Cyfle i bobl ifanc sicrhau Cyflogaeth

Holyhead had a proud tradition of signing on young people of the town to get their first experience of working at sea on one of the mail ships travelling to Ireland. | Roedd traddodiad balch yng Nghaergybi o gofrestru pobl ifanc y dref i gael eu profiad cyntaf o weithio ar y môr ar un o'r llongau post a arferai deithio i Iwerddon.

Images

Audio

Galley and Mess
Gareth Huws shares the memory how he and a friend found work on a ship travelling out of Holyhead. ~ Creator: Ports, Past and Present ~ Date: June 2021
View File Record

Gareth Huws sat down with Ports, Past and Present and shared the story how he and a friend found first employment in the mess and the galley on one of the Holyhead mail ships. It turns out that sometimes it is a good thing to be in a mess.

Bu Gareth Huws yn rhannu stori gyda Phorthladdoedd, Ddoe a Heddiw, am sut y cafodd ef a'i ffrind eu cyflogi yn yr ystafell fwyta a'r gegin ar un o longau post Caergybi.

Map