Holyhead Breakwater Country Park | Parc Gwledig Morglawdd Caergybi

This country park at the edge of Holy Island holds many surprises for its visitors. | Mae'r parc gwledig hwn gerllaw Ynys Gybi yn cynnig sawl peth annisgwyl i ymwelwyr.

Images

Audio

Holyhead Breakwater Country Park
Wil Stewart, park warden, talks about the historical origins of the park and what sites prospective visitors can hope to find. ~ Creator: Ports, Past and Present ~ Date: May 2021
View File Record

Park warden Wil Stewart sat down with Ports, Past and Present and talked about the fascinating origins of the country park and what prospective visitors can expect to find here, ranging from wildlife over spectacular views across the coast to public art.

The park is owned and run by Ynys Mon County Council and is managed by the Council’s Countryside and AONB Service.

Bu warden y parc, Wil Stewart, yn sôn wrth Borthladdoedd, Ddoe a Heddiw, am gefndir rhyfeddol y parc gwledig a'r hyn y gall darpar ymwelwyr ddisgwyl ei weld yma, sy'n amrywio o fywyd gwyllt a golygfeydd ysblennydd dros yr arfordir i gelf gyhoeddus.

Mae Cyngor Sir Ynys Môn yn berchen ar y parc ac yn ei redeg, ac fe'i reolir gan Wasanaeth Cefn Gwlad ac AHNE y Cyngor.

Map