Fishguard's International Trading Links | Cysylltiadau Masnachu Rhyngwladol Abergwaun

Thanks to Fishguard harbour's natural advantages, the town maintained international trade-links for many centuries, while the craggy properties of the coastal caves supported an alternative form of economy. | O ganlyniad i fanteision naturiol harbwr Abergwaun, cynhaliodd y dref gysylltiadau masnach rhyngwladol am ganrifoedd lawer, tra bod priodweddau creigiog yr ogofâu arfordirol wedi cefnogi math arall o economi.

Images

Audio

Fishguard Harbour and International Trade
Gary Jones discusses Fishguard's international trade links and its former connection to South America and the guano trade. ~ Creator: Ports, Past and Present ~ Date: February 2021
View File Record
Fishing and Smuggling
Gary Jones talks about Fishguard's fishing activities and how smuggling left its imprint on naming conventions along the coast line, ~ Creator: Ports, Past and Present ~ Date: February 2021
View File Record

Fishguard harbour's natural properties made it a uniquely safe and reliant harbour through the centuries. Not only did the town support its own fishing industry, specialising in herring trade, but it also offered reliable anchorage to international trading vessels and shelter from turbulent weather. Meanwhile, the many secreted coves and caverns dotted along the coastline helped maintain a more illicit form of trade, namely smuggling activities.

Gary Jones sat down with Ports, Past and Present to talk about the history and heritage of Fishguard's international trade links and he remembers local names for some of the secret smuggling coves.

Sicrhaodd priodweddau naturiol harbwr Abergwaun ei fod yn harbwr unigryw ddiogel a dibynadwy trwy'r canrifoedd. Cefnogodd yr harbwr ddiwydiant pysgota y dref, yn enwedig masnach penwaig, ond roedd hefyd yn cynnig angorfa ddibynadwy i gychod masnachu rhyngwladol a chysgod rhag tywydd cythryblus. Yn y cyfamser, helpodd y cildraethau a'r ceudyllau cyfrinachol niferus ar hyd yr arfordir i gynnal math mwy anghyfreithlon o fasnach, sef gweithgareddau smyglo.

Eisteddodd Gary Jones i lawr gyda Ports, Past and Present i siarad am hanes a threftadaeth cysylltiadau masnach ryngwladol Abergwaun ac mae'n cofio enwau lleol am rai o'r cildraethau smyglo cyfrinachol.

Map