Fishguard's Irish Groove | Naws Gwyddelig Abergwaun

Have you always wondered why there are so many Irish names along the Pembrokeshire coast? Gary Jones explains how the geography of Fishguard is favourable to Irish Sea crossings. | Ydych chi erioed wedi meddwl pam mae cymaint o enwau Gwyddelig ar hyd arfordir Sir Benfro? Mae Gary Jones yn esbonio sut mae daearyddiaeth Abergwaun wedi helpu i greu cysylltiadau rhwng Cymru ac Iwerddon.

Images

Audio

Fishguard folk music and its Irish sound
Gary Jones explains why the folk music in the Fishguard area has a distinct Irish sound. ~ Creator: Ports, Past and Present ~ Date: February 2021
View File Record

Folk music in this part of Pembrokeshire has a distincly Irish sound and local phone registers contain many Irish family names. Gary Jones sat down with Ports, Past and Present to explain how the advantagous geography of Fishguard harbour had an influence on trade across the Irish Sea and centuries-long Irish immigration to this area.

Mae gan gerddoriaeth werin y rhan hon o Sir Benfro sain hynod Wyddelig ac mae cyfeirlyfrau ffôn lleol yn cynnwys llawer o enwau teuluoedd Gwyddelig. Eglurodd Gary Jones i Ports, Past and Present sut y cafodd daearyddiaeth fanteisiol harbwr Abergwaun ddylanwad ar fasnach ar draws Môr Iwerddon a mewnfudo Gwyddelig hir-dymor i'r ardal hon.

Map