Fishguard at Your Feet | Troedio Abergwaun

Standing by the Gorsedd circle in Fishguard, visitors will finds splendid views of the coast and Lower Town at their feet to the Preseli Hills in the far distance. | Wrth sefyll wrth Gylch yr Orsedd yn Abergwaun, bydd ymwelwyr yn dod o hyd i olygfeydd ysblennydd o'r arfordir a'r Dref Isaf, yn ogystal â Bryniau Preseli yn y pellter.

Images

Audio

A view from the Gorsedd
Gary Jones discusses the various sights from the Gorsedd circle located above Fishguard Bay. ~ Creator: Ports, Past and Present ~ Date: February 2021
View File Record

For first-time visitors of Fishguard, the Gorsedd circle is a great stop to gain a great view over the bay and Lower Town at their feet to the Preseli Hills in the far distance. Gary Jones talked to Ports, Past and Present why the Gorsedd circle is an ideal starting point for exploring the town and its surroundings.

Ar gyfer ymwelwyr tro cyntaf i Abergwaun, mae Cylch yr Orsedd yn lle delfrydol i gael golygfa wych dros y bae a'r Dref Isaf, yn ogystal â Bryniau Preseli yn y pellter. Siaradodd Gary Jones â Ports, Past and Present gan esbonio pam fod Cylch yr Orsedd yn fan cychwyn delfrydol ar gyfer archwilio'r dref a'r ardal o'i chwmpas.

Map