Holyhead Breakwater Country Park | Parc Gwledig Morglawdd Caergybi

An experience for the Port Places App

Welcome to the Breakwater Country Park. The Park is 108 acres, part of which is located within the Anglesey Area of Outstanding Natural Beauty (AONB). | Croeso i Barc Gwledig y Morglawdd – parc sy’n mesur 108 acer, a rhan ohono yn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Ynys Môn.

Images

The Nature Trail is just over a mile long, with varying terrain and should take around 40 minutes to complete. Beginning at the car park, follow the markers on the Port Places app.

This experience will help to guide you round the trail and give you interesting information about each stop. You can get additional information sheets about each stop from the Information Centre in the Park. Along the way you will walk through different habitats in the Park and see many species of plant and animal, many more than the ones mentioned in this leaflet.

We hope that you enjoy your visit to Breakwater Country Park and see lots of interesting things.

Download the Port Places App to see this Experience and more!

When you have the app installed on your smart phone or tablet, you can also find this experience on the menu under 'Find More'.

If you want to use your mobile data, press 'Play Experience'. If you want to download the experience and access content from your phone more quickly, press 'Download'.


Read the Privacy Policy.

Report an error in an experience.

Rhyw filltir o hyd yw’r Llwybr a’i natur yn amrywio ac fe ddylai gymryd rhyw 40 munud i’w gerdded. Ar ôl dechrau yn y maes parcio, dilynwch yr arwyddion ar ap Port Places.

Bydd y profiad hwn yn eich helpu i gerdded y llwybr ac ynddo fe gewch wybodaeth ddiddorol am bob arhosfan. Yn y Ganolfan Wybodaeth sydd yn y Parc mi gewch ragor o daflenni gwybodaeth am bob man stopio. Ar y Llwybr mi fyddwch yn cerdded drwy sawl cynefin gwahanol ac yn gweld planhigion ac anifeiliaid amrywiol, mwy o lawer nag a grybwyllir yn yr ap.

Gan fawr obeithio y byddwch yn mwynhau’r profiad ym Mharc Gwledig y Morglawdd ac yn gweld llu o bethau diddorol.

Lawrlwythwch Ap Port Places i weld y Profiad hwn a mwy!

Ar ôl gosod yr ap ar eich ffôn clyfar neu'ch llechen, gallwch weld y profiad hwn yn y ddewislen dan 'Darganfod Mwy'.  Mae'r Profiad ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg.

Os hoffech ddefnyddio eich data symudol, pwyswch 'Chwarae'r Profiad'.  Os hoffech lawrlwytho'r profiad a throi at y cynnwys o'ch ffôn yn gyflymach, pwyswch 'Lawrlwytho'.

Darllen y Polisi Preifatrwydd.

Adrodd am gamgymeriad mewn profiad.

Map