Changing Town Life | Bywyd yn Newid yn y Dref

Holyhead underwent significant changes in the middle of the nineteenth century as the port grew in size and traffic and attracted new people to move into town. | Gwelwyd newidiadau sylweddol yn digwydd yng Nghaergybi yng nghanol y bedwaredd ganrif ar bymtheg wrth i'r porthladd a'r traffig iddo dyfu, gan ddenu pobl newydd i symud i'r dref.

Images

Audio

Changing Town Life
Gareth Huws discusses the significant changes that came over Holyhead as a town and a community as part of the infrastructural development of the port in the middle of the nineteenth century. ~ Creator: Ports, Past and Present ~ Date: June 2021
View File Record

Gareth Huws sat down with Ports, Past and Present and discussed the significant changes to the town of Holyhead in the shape of its buildings and infrastructure, but also with the influx of new workers from the more rural areas of Anglesey and their differing ways of life.

Bu Gareth Huws yn sôn wrth Borthladdoedd, Ddoe a Heddiw, am y newidiadau arwyddocaol i dref Caergybi ar ffurf ei hadeiladau a'i seilwaith, ond hefyd, gyda dyfodiad gweithwyr newydd o ardaloedd mwy gwledig Ynys Môn a'u gwahanol ffyrdd o fyw.

Map