The Old Girl's Got It | Mae 'na Ddigon o Fynd Ynddi o Hyd

The Milford Haven Waterway is a paradise for river sailing and every now and then small sailing yachts can be seen racing each other. | Mae Dyfrffordd Aberdaugleddau yn baradwys i'r rhai sy'n mwynhau hwylio ar yr afon, ac o bryd i'w gilydd, gellir gweld cychod hwylio bychain yn rasio ei gilydd.

Images

Audio

Sailing on the River
David James talks about his passion for sailing on the Milford Haven Waterway. ~ Creator: Ports, Past and Present ~ Date: May 2021
View File Record

David James sat down with Ports, Past and Present to share his passion for sailing and talks about a particularly fine sailing yacht that he restored and sailed for many years. Ahoi!

Bu David James yn sôn wrth Borthladdoedd, Ddoe a Heddiw, am ei ddiddordeb brwd mewn hwylio, gan sôn am gwch hwylio arbennig iawn a adnewyddwyd ganddo ac y bu'n ei hwylio am flynyddoedd lawer. Ahoi!

Map