A Room of Her Own | Ei Hystafell ei Hun

For centuries, art and the Welsh landscape have been a match made in heaven. And the love story between artists and their surroundings continues in the twenty-first century. | Ers canrifoedd, bu perthynas agos iawn rhwng celf a thirlun Cymru. Ac mae'r stori gariad rhwng arlunwyr a'u hamgylchedd yn parhau yn yr unfed ganrif ar hugain.

Images

Audio

Colour is my main inspiration
Jana Davidson shares how the Welsh coastal landscape provides her with never-ending inspiration for her art. ~ Creator: Ports, Past and Present ~ Date: February 2021
View File Record

Through the centuries, the Welsh landscape has inspired countless artists, be they travelling through or living locally. Even with all the transformations to the environment, artists still find inspiration wherever they are.

Jana Davidson sat down with Ports, Past and Present to share the sources of inspiration for her woodburning art in the shape of colour, landscape and people.

Dros y canrifoedd, mae tirlun Cymru wedi ysbrydoli nifer fawr o arlunwyr, y rhai sy'n teithio yma neu sy'n byw yn lleol.  Hyd yn oed gyda'r holl newidiadau i'r amgylchedd, bydd arlunwyr yn cael eu hysbrydoli ble bynnag y byddant.

Bu Jana Davidson yn rhannu ffynonellau ysbrydoliaeth ar gyfer ei chelf llosgi pren ar ffurf lliw, tirlun a phobl gyda Phorthladdoedd, Ddoe a Heddiw.

Map