Changing Tides | Newidadau yn y llanw

During the 1970s, the service between Fishguard and Rosslare underwent significant changes with the introduction of side-loading car-ferries. | Yn ystod y 1970au, bu newidiadau sylweddol i'r gwasanaeth rhwng Abergwaun a Rosslare wrth gyflwyno fferïau ceir oedd yn llwytho o’r ochr.

Images

Audio

The Fishguard to Rosslare Service in the 1970s
Captain David Williams remembers the introduction of side-loading car ferries in the 1970s and the changes this entailed on the ferry route between Fishguard and Rosslare. ~ Creator: Ports, Past and Present ~ Date: July 2021
View File Record
The Rugby and the Weather
Captain David Williams remembers match days and crossings in rough weather and how both kept crew and passengers on their toes in different ways. ~ Creator: Ports, Past and Present ~ Date: July 2021
View File Record

With the introduction of side-loading ferries between Fishguard and Rosslare, significantly more people took advantage of the new service and exchanged railway travel for the convenience of their car. And even though modern ferries are equipped with stabilisers, sometimes the weather can still account for a rough crossing. A more convivial mood on board occurred during match days on either side of the Irish Sea when considerable Rugby crowds would contribute to the atmosphere. 

Captain David Williams sat down with Ports, Past and Present and shared his memories of serving as a captain on board the ferries on the Fishguard-Rosslare route from the 1970s until his retirement.

Gyda chyflwyniad fferïau oedd yn llwytho o’r ochr rhwng Abergwaun a Rosslare, manteisiodd llawer mwy o bobl ar y gwasanaeth newydd a chyfnewid teithio ar reilffordd am hwylustod teithio yn eu car. Ac er bod llongau fferi modern yn cynnwys sefydlogwyr, weithiau roedd y tywydd yn achosi mordaith arw. Roedd naws fywiog ar fwrdd y llong yn ystod diwrnodau gemau rygbi rhyngwladol pan fyddai torfeydd rygbi sylweddol yn cyfrannu at awyrgylch hwyliog iawn.

Eisteddodd y Capten David Williams i lawr â Phorthladdoedd Ddoe a Heddiw i rannu ei atgofion o wasanaethu fel capten ar fwrdd y llongau fferi ar lwybr Abergwaun-Rosslare o'r 1970au hyd nes iddo ymddeol.

Map