Tide Comes in, Tide Goes out | Llanw a thrai

The ebb and flow of water has a curious effect on the mood of coastal towns. | Caiff y llanw a thrai effaith rhyfedd ar naws trefi glan môr.

Images

Audio

Fishguard and the Tide
Gary Jones talks about the significance of the tide on Fishguard's psyche. ~ Creator: Ports, Past and Present ~ Date: February 2021
View File Record

Gary Jones sat down with Ports, Past and Present to discuss the effect of the tide on the maritime culture of Fishguard, historical attitudes to death and on the appearance of Lower Town.

Eisteddodd Gary Jones i lawr âPhorthladdoedd Ddoe a Heddiw i drafod effaith y llanw ar ddiwylliant morwrol Abergwaun, agweddau hanesyddol at farwolaeth ac ar ymddangosiad y Dref Isaf.


Map