Quick as a Lynx | Mor gyflym â Lyncs

Elizabeth Todd-Parker shares her memories of working on the quickest ferry service across the Irish Sea. | Mae Elizabeth Todd-Parker yn rhannu ei hatgofion o weithio ar wasanaeth fferi cyflymaf ar draws Môr Iwerddon.

Images

Audio

Working on the Sea Lynx
Elizabeth Todd-Parker shares her memories of working on the catamaran Sea Lynx between Fishguard and Rosslare in the 1990s. ~ Creator: Ports, Past and Present ~ Date: February 2021
View File Record

During the 1990s, the catamaran Sea Lynx offered the fasted ferry service across the Irish Sea. Elizabeth Todd-Parker sat down with Ports, Past and Present to share her memories and experiences during her time as stewardess on the ship.

Yn ystod y 1990au, cynigodd catamarán y Sea Lynx y gwasanaeth fferi cyflymaf ar draws Môr Iwerddon. Eisteddodd Elizabeth Todd-Parker i lawr â Phorthladdoedd, Ddoe a Heddiw er mwyn rhannu ei hatgofion a’i phrofiadau fel stiwardes ar y llong.

Map