A Stewardess's Duties | Dyletswyddau stiwardes

Margaret Todd shares her memories of working on the ferry service between Fishguard and Rosslare in the 1960s. | Mae Margaret Todd yn rhannu ei hatgofion hi am weithio ar wasanaeth y fferi rhwng Abergwaun a Rosslare yn yr 1960au.

Images

Audio

Working on the Ferry in the 1960s
Margaret Todd remembers her colleagues and working on the ferries between Fishguard and Rosslare. ~ Creator: Ports, Past and Present ~ Date: February 2021
View File Record
A Stewardess's Duties
Margaret Todd talks about her duties on board the ferry between Fishguard and Rosslare in the early 1960s. ~ Creator: Ports, Past and Present ~ Date: February 2021
View File Record
The Ferry in Winter
Margaret Todd talks about working on the ferries between Fishguard and Rosslare in winter. ~ Creator: Ports, Past and Present ~ Date: February 2021
View File Record
Work and Marriage
Margaret Todd remembers meeting her future husband, Leo, when he started working on the same ship and her subsequent departure. ~ Creator: Ports, Past and Present ~ Date: February 2021
View File Record

Margaret Todd from Goodwick sat down with Ports, Past and Present to talk about her former work as stewardess on board the ferries linking Fishguard and Rosslare. She remembers her duties as stewardess, her colleagues and meeting her future husband at sea.

Eisteddodd Margaret Todd o Wdig i lawr â Phorthladdoedd, Ddoe a Heddiw er mwyn siarad am ei gwaith blaenorol fel stiwardes ar fwrdd fferïau yn cysylltu Abergwaun a Rosslare. Mae hi’n cofio ei dyletswyddau, cydweithwyr a chyfarfod â’i darpar ŵr ar y môr.

Map