Cylchlythyr

Cylchlythyr


The Ireland Wales Initiative


[Cylchlythyr Saesneg | English Newsletter]

Wrth gofrestru am ein llythyr newyddion, rydych yn rhoi caniatâd i’ch enw a’ch cyfeiriad e-bost gael eu defnyddio ddim ond ar gyfer anfon llythyrau newyddion misol y prosiect. Ni wnawn ddefnyddio’r manylion cyswllt i unrhyw ddiben arall. Rheolwr data’r prosiect yw Aoife Dowling. Gallwch gysylltu â hi trwy e-bostio ports@ucc.ie.

Gallwch dynnu’r manylion yn ôl ar unrhyw adeg yn ystod cyfnod y prosiect (cyn Ebrill 2023) trwy ddad-danysgrifio trwy’r llythyr newyddion neu trwy gysylltu â ni. Gallwch weld y data sydd gennym amdanoch unrhyw bryd yn ystod cyfnod y prosiect (cyn Ebrill 2023). Byddwn yn dileu eich enw a’ch cyfeiriad e-bost ar ddiwedd y prosiect (Ebrill 2023).

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.