Ports, Past and Present

Tender Opportunity: External Evaluation | Cyfle i Dendro: Arfarniad Allanol

Sgroliwch i lawr am fersiwn Cymraeg

The Ports, Past and Present project is funded by the European Regional Development Fund through the Ireland Wales Co-operation Programme. As part of our funding obligations, we are seeking a research company to carry out external evaluation of our project. Please see our tender opportunity on eTenders and direct any queries through that portal.

Ports, Past and Present aims to promote tourism through heritage at the ports of Fishguard, Holyhead and Pembroke Dock in Wales, and Dublin and Rosslare in Ireland.

The project operates across four institutions in Ireland and Wales, including University College Cork, Aberystwyth University, the University of Wales Trinity St David and Wexford County Council. Project evaluation is being led by the project team in University College Cork.


Ariennir prosiect Porthladdoedd, Ddoe a Heddiw gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Raglen Gydweithredu Iwerddon Cymru. Yn rhan o’n hamcanion ariannu, rydym yn chwilio am gwmni ymchwil i gynnal gwerthusiad allanol o’n prosiect. Gallwch weld y cyfle hwn i dendro ar eTenders a gallwch anfon cwestiynau atom drwy’r porthol hwnnw.

Nod Porthladdoedd, Ddoe a Heddiw yw hyrwyddo twristiaeth drwy dreftadaeth ym mhorthladdoedd Abergwaun, Caergybi a Doc Penfro yng Nghymru ac ym mhorthladdoedd Dulyn a Ros Láir yn Iwerddon.

Gweithredir y prosiect ar draws pedwar sefydliad yn Iwerddon a Chymru, gan gynnwys Coleg Prifysgol Corc, Prifysgol Aberystwyth, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a Chyngor Sir Loch Garman (Wexford). Tîm y prosiect yng Ngholeg Prifysgol Corc sy’n arwain y gwaith gwerthuso.

Ireland Wales Initiative Triptych

Next Post

Previous Post

Leave a Reply

© 2023 Ports, Past and Present

Theme by Anders Norén