Ports, Past and Present

Story Call: ‘Women’s Voices’ | Galwad am Storïau: ‘Lleisiau Menywod’

We want your stories!  We’re welcoming submission of stories, short, long text, visual or multimedia for the first of our rolling themed calls for stories. The theme for this call is Women’s Voices. Suitable material will be included in the collection on the Ports, Past and Present website or included in the forthcoming Port Places app for Android and iOS.

Some existing stories from the collection appear here. Future calls will feature other themes, covering ecological, social, cultural and technological themes.

This form should be filled out for each story that you wish to submit. Stories can feature text, audio, video and / or images. 

You can submit a story here. Conditions of submission and data use are included at the top of the form.

Listen to Gillian Brownson’s audio performance here.

Hoffem gael eich storïau!  Mae croeso ichi gyflwyno storïau, testun byr, hir, gweledol neu amlgyfrwng ar gyfer y cyntaf o’n galwadau treigl am storïau. Thema’r alwad hon yw Lleisiau Menywod. Bydd deunydd addas yn cael ei gynnwys yn y casgliad ar wefan Porthladdoedd Ddoe a Heddiw neu’n cael eu cynnwys yn yr ap Lleoedd mewn Porthladdoedd sydd yn yr arfaeth ar gyfer Android ac iOS.

Mae rhai storïau o’r casgliad presennol i’w gweld yma. Bydd galwadau yn y dyfodol yn cynnwys themâu eraill, gan ymdrin â themâu ecolegol, cymdeithasol, diwylliannol a thechnolegol.

Dylech lenwi’r ffurflen hon ar gyfer pob stori yr hoffech ei chyflwyno. Gall storïau gynnwys testun, sain, fideo a / neu ddelweddau. 

Gallwch gyflwyno stori yma. Mae’r amodau ynghylch cyflwyno a defnyddio data i’w gweld ar frig y ffurflen.

Gwrandewch ar berfformiad sain Gillian Brownson yma.

Featured Image: The Ballad Singer: 1 drawing : watercolour and ink on paper ; 27 x 20 cm. ~ Source: Llyfrgell Genedlaethol Cymru – The National Library of Wales ~ Creator: Thomas Rowlandson ~ Date: 1789

Interreg programme logos.

Noddir gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop trwy Raglen Iwerddon Cymru.

Funded by the European Regional Development Fund through the Ireland Wales Cooperation programme.

Next Post

Previous Post

Leave a Reply

© 2024 Ports, Past and Present

Theme by Anders Norén