Ports, Past and Present

Our Events at Pembroke Dock and Dublin | Ein Digwyddiadau yn Noc Penfro a Dulyn

July and August saw great events in Pembroke Dock and Dublin respectively, as we launched our documentary film At the Water’s Edge: Stories of the Irish Seain each town and celebrated the travelling exhibition in each. Our Dublin launches were accompanied by various talks and sessions for Heritage Week. A highlight was a performance by hip-hop artist 0phelia, a Dublin Docklands native.

Joined by community members and contributors, it was a pleasure to engage with the unique heritage of these two very different towns that are each united by Irish Sea stories and history.

We heard from creative contributors to the project, including sparkling storytelling from Peter Stevenson in Pembroke Dock, a reading from ‘We Have Always Been Your Harbour’ by Peter Murphy, and discussion from Rua Baron and Hannah Power in Dublin (to name just a few!).

Following the events, Pembroke Dock and Dublin short documentary films are now available on YouTube: please see the playlist on our channel here: https://www.youtube.com/watch?v=aKsg_tblY2Q&list=PLrSqDy-CF3zCb7oDOvhwml6P47pF9YGOA.

Thank you to our many partners on these events: Pater Hall Pembroke Dock, Pembroke Dock Library, EPIC Museum, Dublin Port Company, Dublin Dock Workers Preservation Society and the Welsh Office in Dublin.

Ym mis Gorffennaf a mis Awst, cynhaliwyd digwyddiadau gwych yn Noc Penfro a Dulyn, wrth i ni lansio ein ffilm ddogfen, At the Water’s Edge: Stories of the Irish Sea ym mhob tref, gan ddathlu’r arddangosfa deithiol ym mhob un. Cynhaliwyd sesiynau ac anerchiadau amrywiol i gyd-fynd â’n digwyddiadau lansio yn Nulyn ar gyfer yr Wythnos Treftadaeth. Un o’r uchafbwyntiau oedd perfformiad gan 0phelia, artist hip-hop sy’n dod o ardal y Dociau yn Nulyn.

Roedd hi’n bleser ymgysylltu â threftadaeth unigryw y ddwy dref wahanol iawn hon sy’n cael eu huno gan straeon a hanes Môr Iwerddon yng nghwmni aelodau a chyfranwyr cymunedol.

Clywom gan gyfranwyr creadigol i’r prosiect, gan gynnwys gweithgarwch adrodd straeon gwych gan Peter Stevenson yn Noc Penfro, darlleniad o ‘We Have Always Been Your Harbour’ gan Peter Murphy, a thrafodaeth gan Rua Baron a Hannah Power yn Nulyn (i enwi rhai yn unig!). 

Yn dilyn y digwyddiadau, mae ffilmiau dogfen byr am Ddoc Penfro a Dulyn bellach ar gael ar YouTube: gweler y rhestr chwarae ar ein sianel yma: https://www.youtube.com/watch?v=aKsg_tblY2Q&list=PLrSqDy-CF3zCb7oDOvhwml6P47pF9YGOA.

Diolch i’n partneriaid niferus ar gyfer y digwyddiadau hyn: Neuadd Pater Doc Penfro, Llyfrgell Doc Penfro, Amgueddfa EPIC, Cwmni Porthladd Dulyn, Cymdeithas Diogelu Gweithwyr Dociau Dulyn a’r Swyddfa Gymreig yn Nulyn.

.

Next Post

Previous Post

Leave a Reply

© 2023 Ports, Past and Present

Theme by Anders Norén