Ports, Past and Present

Holyhead Film Launch | Lansiad Ffilm Caergybi

Ucheldre Centre, Millbank, Holyhead, LL65 1TE. Saturday 22 October, 6.00pm.

We would like to invite you to the free launch and Holyhead premiere of our film At the Water’s Edge: Stories of the Irish Sea. The documentary was filmed across five ferry port communities around the Irish Sea, following local people with a passion for their town’s history and heritage.

Join us from 6.00pm for a buffet reception before the film showing ahead of the screening of At the Water’s Edge as part of the SeeMôr Film Festival at 7.00pm. To book a free ticket to see the film, email Rita Singer ris32@aber.ac.uk or contact Ucheldre: https://ucheldre.org/contact, phone: 01407 763361.

Accessibility information: There is level or ramped access to all public areas in the Ucheldre Centre, and an accessible lavatory.

Canolfan Ucheldre, Millbank, Caergybi, LL65 1TE. Dydd Sadwrn 22 Hydref, 6.00yh.

Hoffem eich gwahodd i ddigwyddiad i ddathlu darllediad cyntaf ein ffilm yng Nghaergybi, sef At the Water’s Edge: Stories of the Irish Sea. Ffilmiwyd y ffilm ddogfen ar draws pum cymuned porthladd fferi o gwmpas Môr Iwerddon, gan ddilyn pobl leol sy’n frwd dros hanes a threftadaeth eu tref. Ymunwch â ni am 6.00yh am dderbyniad bwffe cyn dangosiad o’r ffilm At the Water’s Edge fel rhan o’r Ŵyl Ffilm SeeMôr am 7.00yh.

I fwcio tocyn i weld y ffilm, ebostiwch Rita Singer ris32@aber.ac.uk neu Ucheldre: https://ucheldre.org/contact, ffôn: 01407 763361.

Gwybodaeth am hygyrchedd: Ceir mynediad gwastad neu gyda chymorth ramp i’r holl safleoedd cyhoeddus yng Nghanolfan Ucheldre, ynghyd â thoiled hygyrch.

Next Post

Previous Post

Leave a Reply

© 2024 Ports, Past and Present

Theme by Anders Norén