Ports, Past and Present

Holyhead – Caergybi Port Fest 2021

Exploring Holyhead history and heritage with local people, groups and artists. Cyfle i ddarganfod hanes a threftadaeth Caergybi a’r ardal.

About this event

Funded by the European Regional Development Fund through the Ireland Wales Programme / Noddir gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop trwy Raglen Iwerddon Cymru

[Cymraeg isod]

Ports, Past and Present are proud to present HOLYHEAD PORT FEST 2021. Join us online and take part in a morning of lively talks and discussions as we explore Holyhead’s outstanding natural heritage and its remarkable history with the help of people who live and work there.

You’ll also have a chance to find out more about Ports, Past and Present and the work we and our partner organisations are doing with port communities on both sides of the Irish Sea in promoting tourism to these often underappreciated places.

And you can find out what our specially commissioned artists and writers are doing in their creative explorations of Holyhead’s rich history and heritage over the coming months.

For further information and to book tickets, please see: https://www.eventbrite.ie/e/holyhead-caergybi-port-fest-2021-tickets-154472678941.


Bydd ein digwyddiadau Port Fest ar-lein yn parhau gyda Port Fest Caergybi 28 Mai, 10am-1pm. Ymunwch â ni ar-lein am fore o sgyrsiau, cyflwyniadau a thrafodaeth bywiog yn archwilio natur a threftadaeth Caergybi yng nghwmni’r sawl sy’n byw a gweithio yno.

Cewch gyfle i ddysgu rhagor am weithgareddau Porthladdoedd, Ddoe a Heddiw, prosiect sy’n hybu twristiaeth a threftadaeth gyda chymunedau’r porthladdoedd ar ddwy ochr Môr Iwerddon.

A dyma gyfle i ddarganfod mwy am waith ar y gweill gan artistiaid ac awduron a gomisiynwyd gan y prosiect yn ardal Caergybi.

Dewch i ymuno â ni am fore o sgyrsio a chyflwyniadau. Cynhelir rhan fwyaf y digwyddiad yn Saesneg, ond croesewir cyfraniadau a sylwadau yn y Gymraeg.

Am ragor o fanylion a thocynnau am ddim  ewch i: https://www.eventbrite.ie/e/holyhead-caergybi-port-fest-2021-tickets-154472678941

Next Post

Previous Post

Leave a Reply

© 2023 Ports, Past and Present

Theme by Anders Norén