Ports, Past and Present

Fishguard Creative Events, Exhibition and Film Premiere | Digwyddiadau creadigol, arddangosfa a dangosiad ffilm cyntaf yn Abergwaun

We would like to invite you to free events celebrating work commissioned for our Creative Connections across the Irish Sea, and to the Fishguard premiere of our film At the Water’s Edge: Stories of the Irish Sea on 25 September at Theatr Gwaun.

On 25 September, as part of the On Land’s Edge festival, Theatr Gwaun will host Creative Connections, an event showcasing some of the works created by writers and artists who have been working with communities across the 5 ferry port towns.

Join us at 3pm for a special viewing of David Begley’s animated film The Wexford Whale, and for Peter Stevenson and Jacob Whittaker’s short film Uisce Dŵr Water. There will also be readings by the author Jon Gower from his upcoming book about the Irish Sea, and we’ll be launching a book of folk tales set around Fishguard and Goodwick. Book your free ticket hereCLICK.

At 5pm, we will be showing At the Water’s Edge. The documentary was filmed across five ferry port communities around the Irish Sea, following local people with a passion for their town’s history and heritage. Book your free ticket by clicking here: CLICK.

Additional information about the On Land’s Edge festival and the full event schedule, can be found here: CLICKIf you have any questions about events relating to Ports, Past and Present, please email Rita Singer (ris32@aber.ac.ukand Elizabeth Edwards (e.edwards@wales.ac.uk).

Hoffem eich gwahodd i ddigwyddiadau yn rhad ac am ddim i ddathlu gwaith a gomisiynwyd ar gyfer Cysylltiadau Creadigol rhwng Cymru ac Iwerddon, a darllediad cyntaf ein ffilm yn Abergwaun, sef At the Water’s Edge: Stories of the Irish Sea, ar 25 Medi yn Theatr Gwaun.

Ar 25 Medi, fel rhan o’r ŵyl Ar Ymyl y Tirbydd Cysylltiadau Creadigol yn dod i Theatr Gwaun, i ddangos rhai o’r gweithiau a gynhyrchwyd gan artistiaid ac awduron sydd wedi gweithio gyda chymunedau ar draws y 5 tref porthladd fferi.

Ymunwch â ni am 3yh ar gyfer arddangosiad arbennig o animeddiad gan David Begley The Wexford Whale, ac am ffilm fer Peter Stevenson a Jacob Whittaker: Uisce Dŵr Water. Ceir hefyd darlleniadau gan awdur Jon Gower o’i lyfr am Fôr Iwerddon, a lansiad llyfr chwedlau am Abergwaun ac Wdig. Bwciwch eich lle am ddim yma: CLIC.

Am 5yh, byddwn ni’n dangos At the Water’s Edge. Ffilmiwyd y ffilm ddogfen ar draws pum cymuned porthladd fferi o gwmpas Môr Iwerddon, gan ddilyn pobl leol sy’n teimlo’n angerddol am hanes a threftadaeth eu tref. Bwciwch eich lle am ddim yma: CLIC.

Cewch ragor o wybodaeth am yr ŵyl, Ar Ymyl Tir, a rhaglen lawn yma: CLIC. Os hoffech chi wybod mwy am ddigwyddiadau Porthladdoedd, Ddoe a Heddiw, cysylltwch â Rita Singer (ris32@aber.ac.uk) and Elizabeth Edwards (e.edwards@wales.ac.uk).

Next Post

Previous Post

Leave a Reply

© 2023 Ports, Past and Present

Theme by Anders Norén