Ports, Past and Present

Exhibition in Holyhead | Arddangosfa yng nghaergybi

The Ports Past and Present project’s travelling exhibition, Creative Connections across the Irish Sea,  will be displayed at the Ucheldre Centre, Holyhead, from October 15 until January 2023.

The exhibition comprises extracts from the vast range of creative outputs of the project, including poetry and story-collecting, radio script, sculpture and drawing, animation and film. Combining thought-provoking words and images, these works reflect the richness of life on, beneath and beside the waves through time. We hope that this exhibition will inspire future journeys of curiosity. 

Contact Elizabeth Edwards with any queries about the exhibition: e.edwards@wales.ac.uk.

Accessibility information: There is level or ramped access to all public areas in the Ucheldre Centre, and an accessible lavatory.

Bydd arddangosfa deithiol prosiect Porthladdoedd, Ddoe a Heddiw, sef Cysylltiadau Creadigol ar draws Môr Iwerddon, yn ymddangos yng Nghanolfan Ucheldre, Caergybi o Hydref 15 tan fis Ionawr 2023.

Yma, cyflwynir gwaith o ddeuddeg comisiwn, gan gynnwys barddoniaeth, chwedlau, sgript radio, cerfluniau a serameg, animeiddio, ffotograffiaeth a ffilm. Mewn gair a llun, mae’r arddangosfa yn adlewyrchu cyfoeth bywyd ddoe a heddiw ar y môr, ar yr arfordir ac o dan y tonnau: man cychwyn i sawl siwrnai chwilfrydig yn y dyfodol.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Liz Edwards: e.edwards@wales.ac.uk.

Gwybodaeth am hygyrchedd: Ceir mynediad gwastad neu gyda chymorth ramp i’r holl safleoedd cyhoeddus yng Nghanolfan Ucheldre, ynghyd â thoiled hygyrch.

Next Post

Previous Post

Leave a Reply

© 2024 Ports, Past and Present

Theme by Anders Norén