Ports, Past and Present

 

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

February Online Coffee Morning: The Celtic Cycling Circle – Touring the Coastal Heritage of Wales and Ireland | Bore Coffi Ar-lein mis Chwefror: Y Cylch Beicio Celtaidd – teithio o gwmpas treftadaeth arfordirol Cymru ac Iwerddon

February 9 @ 11:00 am - 12:00 pm

This month’s coffee morning will feature a talk by Joey Patton, a keen cyclist and travel writer based in North Wales. Joey recently developed the Celtic Cycling Circle – a cycle route which follows the heritage sites and stories of the Ports, Past and Present project along the east coast of Ireland, west coast of Wales and across the Irish Sea.

Joey is no stranger to epic cycling journeys. When working at Bangor University he co-ordinated activities for the Tŷ Gobaith children’s hospice, where the children enjoyed riding adapted bicycles and reading children’s stories. A lack of children’s bicycle stories inspired him to cycle from Land’s End to John O’Groats with a tracker which enabled the children to follow his progress on a daily basis. He also wrote a children’s story for each day of his bicycle ride which they could read on his bicycle blog: www.harlechjoe.wordpress.com.

Joey will talk about his experience of following the Celtic Cycling Circle, drawing attention to the attractions of, amongst other places, Pembroke Dock, Fishguard, Lampeter, Aberystwyth, Caernarfon, Holyhead, Rosslare, Wexford, Wicklow, Dún Laoghaire and Dublin Port. He will also discuss his hopes for the route to encourage future cyclists to explore past and present port towns along the coasts of Ireland and Wales.

All welcome – email clairenolan@ucc.ie for a Zoom link or join our network mailing list here to hear about all future coffee morning sessions: https://forms.office.com/r/JguHSR0Jqe

 

Bydd bore coffi y mis hwn yn cynnwys sgwrs gan Joey Patton, beiciwr brwd ac awdur teithio sy’n byw yng Ngogledd Cymru.  Yn ddiweddar, mae Joey wedi datblygu’r Cylch Beicio Celtaidd – llwybr beicio sy’n dilyn safleoedd treftadaeth a straeon prosiect Porthladdoedd, Ddoe a Heddiw ar hyd arfordir dwyrain Iwerddon, arfordir gorllewin Cymru ac ar draws Môr Iwerddon.

Nid yw mynd ar deithiau beicio epig yn brofiad newydd i Joey.  Pan oedd yn gweithio ym Mhrifysgol Bangor, bu’n cydlynu gweithgareddau ar gyfer hosbis plant Tŷ Gobaith, lle y bu plant yn mwynhau reidio beiciau wedi’u haddasu ac yn darllen straeon plant.  Roedd diffyg straeon ynghylch beicio i blant wedi ei ysbrydoli i feicio o Land’s End i John O’Groats gyda theclyn olrhain, a oedd wedi galluogi’r plant i ddilyn ei daith bob dydd.  Ysgrifennodd stori i blant yn ystod pob diwrnod o’i daith ar y beic hefyd, yr oedd modd iddynt eu darllen yn ei flog beicio:  www.harlechjoe.wordpress.com.

Bydd Joey yn sôn am ei brofiad o ddilyn y Cylch Beicio Celtaidd, gan dynnu sylw at yr atyniadau a welir, ymhlith mannau eraill, yn Noc Penfro, Abergwaun, Llanbedr Pont Steffan, Aberystwyth, Caernarfon, Caergybi, Rosslare, Wexford, Wicklow, Dún Laoghaire a Phorthladd Dulyn.  Bydd yn trafod ei obeithion ar gyfer y llwybr hefyd, er mwyn annog beicwyr yn y dyfodol i archwilio trefi porthladd y gorffennol a’r presennol ar hyd arfordiroedd Cymru ac Iwerddon.

Estynnir croeso cynnes i bawb – anfonwch e-bost at clairenolan@ucc.ie i gael dolen Zoom neu ymunwch â’n rhestr bost ar gyfer y rhwydwaith hwn i glywed am yr holl sesiynau bore coffi a gynhelir yn y dyfodol: https://forms.office.com/r/JguHSR0Jqe

Details

Date:
February 9
Time:
11:00 am - 12:00 pm

Organizer

Ports, Past and Present

Venue

Online

 

Ports, Past and Present is a project led by University College Cork in partnership with Aberystwyth University, the University of Wales Trinity St David and Wexford County Council examining the cultural heritage of the ports in the Irish sea basin. Funded by the European Regional Development Fund through the Ireland Wales Cooperation programme.

© 2023 Ports, Past and Present

Theme by Anders Norén