Ports, Past and Present

 

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

December Online Coffee Morning: The Edwardian Castles of Wales and Ireland | Bore Coffi Ar-lein mis Rhagfyr: Cestyll Edwardaidd Cymru ac Iwerddon

December 1 @ 11:00 am - 12:00 pm

This month’s online coffee morning will feature a talk by Dr Kieran O’Conor. Kieran is a lecturer in Archaeology at the National University of Ireland, Galway. His research interests include: castles, medieval rural settlements, high medieval Gaelic Ireland and medieval landscapes.

Kieran will be speaking about the comparison between Roscommon Castle in Ireland and the castles built in north Wales from the 1270s onwards at the behest of Edward I, emphasizing how architectural ideas travelled across the Irish Sea during this period.

The Welsh Edwardian castles are regarded by many as being the high point of castle building in Western Europe. Indeed, the magnificence of the castles at Conwy, Caernarfon, Beaumaris and Harlech led them to being designated UNESCO World Heritage Sites in 1986. This talk will firstly outline the main features of these great castles in north Wales. It will then proceed to argue that the royal castle at Roscommon, Ireland – the construction of which began in 1269, but whose erection really got under way in the second half of the 1270s – compared well in terms of its architecture, defences, siting and magnificence to many of the Welsh castles when first built.

All welcome – email clairenolan@ucc.ie for a Zoom link or join our network mailing list here to hear about all future coffee morning sessions: https://forms.office.com/r/JguHSR0Jqe.

 

Bydd bore coffi ar-lein y mis hwn yn cynnwys anerchiad gan Dr Kieran O’Conor.  Mae Kieran yn ddarlithydd Archeoleg ym Mhrifysgol Genedlaethol Iwerddon, Galway.  Mae ei ddiddordebau ymchwil yn cynnwys:  cestyll, aneddiadau gwledig canoloesol, Iwerddon Gaeleg canoloesol uchel a thirluniau canoloesol.

Bydd Kieran yn sôn am y gymhariaeth rhwng Castell Roscommon yn Iwerddon a’r cestyll a adeiladwyd yng ngogledd Cymru o’r 1270u ymlaen dan orchymyn Edward I, gan bwysleisio sut y teithiodd syniadau pensaernïol ar draws Môr Iwerddon yn ystod y cyfnod hwn.

Mae nifer yn ystyried cestyll Edwardaidd Cymru fel pinacl gweithgarwch adeiladu cestyll yng Ngorllewin Ewrop.  Yn wir, arweiniodd ysblander y cestyll yng Nghonwy, Caernarfon, Biwmares a Harlech at y penderfyniad i’w dynodi yn Safleoedd Treftadaeth Byd UNESCO ym 1986.  Bydd yr anerchiad hwn yn amlinellu prif nodweddion y cestyll gwych hyn yng ngogledd Cymru yn y lle cyntaf.  Yna, bydd yn symud ymlaen i ddadlau bod y castell brenhinol yn Roscommon, Iwerddon – y cychwynnwyd ar y gwaith o’i adeiladu ym 1269, ond y cychwynnwyd go iawn ar y gwaith hwnnw yn ystod ail hanner y 1270au – yn cymharu’n dda o ran ei bensaernïaeth, ei amddiffyniadau, ei leoliad a’i ysblander gyda nifer o’r cestyll Cymreig pan gawsant eu hadeiladu gyntaf.

Estynnir croeso cynnes i bawb – anfonwch e-bost at clairenolan@ucc.ie i gael dolen Zoom neu ymunwch â’n rhestr bostio yma i glywed am yr holl sesiynau bore coffi a gynhelir yn y dyfodol:  https://forms.office.com/r/JguHSR0Jqe.

Details

Date:
December 1
Time:
11:00 am - 12:00 pm

Venue

Online

 

Ports, Past and Present is a project led by University College Cork in partnership with Aberystwyth University, the University of Wales Trinity St David and Wexford County Council examining the cultural heritage of the ports in the Irish sea basin. Funded by the European Regional Development Fund through the Ireland Wales Cooperation programme.

© 2022 Ports, Past and Present

Theme by Anders Norén