Ports, Past and Present

Call for quotation from graphic designers or digital artists | Galw am Ddyfynbris gan Ddylunydd Graffig neu Arlunydd Digidol

We are seeking quotes and short proposal for the design of 5 public information panels, to be publicly displayed in or near the ports of Rosslare, Dublin, Holyhead, Fishguard and Pembroke Dock.  

We would welcome quotes and proposals from both Graphic Designers and Digital Artists. Our hope is that these public panels will be distinct and stand out as both works of art and informational work.

Rydym yn dymuno penodi dylunydd graffig neu arlunydd digidol i ddylunio 5 panel gwybodaeth cyhoeddus, i’w harddangos ym mhorthladdoedd Rosslare, Dulyn, Caergybi, Abergwaun a Doc Penfro neu yn y cyffiniau.

Ein gobaith yw y bydd y paneli cyhoeddus hyn yn wahanol ac yn denu’r llygad fel gweithiau celf a gwaith sy’n cynnig gwybodaeth.  

Download the full spec here | Gweler y cais am ddyfynbrisiau yma 

Next Post

Previous Post

Leave a Reply

© 2023 Ports, Past and Present

Theme by Anders Norén