Ports, Past and Present

‘A Sea of Stories’ Writing Competition | Cystadleuaeth Ysgrifennu Creadigol ‘Môr o Chwedlau’

 From a Viking sword to a Lego octopus; from shipwrecks to sea-slugs – the Irish Sea is full of stories! 

Choose a tile from Rob Jakes’s A Sea of Stories mural and write a poem or a ‘flash fiction’ story (1,000 words) about it. Winners will receive book-token prizes and a chance to see their work published on the Ports, Past and Present website. You can visit the mural during opening hours in Pembroke Dock Ferry Terminal or see a replica in the Town Library. 

Categories: (Under 16s) Best Poem, Best Story. (Over 16s) Best Poem, Best Story. 

Submissions via email (in English, Welsh or Irish, not exceeding 1,000 words) to arrive by 30th September 2022. Please note your category and use ‘A Sea of Stories’ in your subject line: ports@ucc.ie.

 O gleddf Lychlynnaidd i octopws Lego; o longddrylliadau i sglefrod y môr – mae Môr Iwerddon yn llawn chwedlau! 

Dewiswch un o deils ym murlun Rob Jakes, Môr o Chwedlau, a chyfansoddi cerdd neu ddarn o ‘ffuglen fflach’ (1,000 gair) amdani! Bydd ennillwyr yn derbyn tocynnau llyfr fel gwobrau, a chyfle i gyhoeddi eu gwaith ar wefan Porthladdoedd, Ddoe a Heddiw. Cewch ymweld â’r murlun yn ystod oriau agor Terfynfa Fferi Doc Penfro, neu weld copi yn Llyfrgell y Dre. 

Categoriau: (Dan 16 oed) Cerdd Orau; Stori Orau. (Dros 16 Oed) Cerdd Orau, Stori Orau. 

Cyflwynwch eich gwaith (yn Saesneg, yn y Gymraeg neu’r Wyddeleg, dim mwy na 1000 gair) erbyn 30 Medi 2022. Cofiwch nodi eich categori a defnyddio ‘Môr o Chwedlau’ fel pwnc yr ebost: ports@ucc.ie. 

See the mural here; click on the image to explore.

Sbiwch y miwral yma; cliciwch ar y ddelwedd am ei chwilota.

Funded by the European Regional Development Fund through the Ireland Wales Co-operation Programme

Next Post

Previous Post

Leave a Reply

© 2023 Ports, Past and Present

Theme by Anders Norén